Smilde Foods besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Smilde Foods BV kan echter niet uitsluiten dat op de website informatie staat die niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door Smilde Foods BV dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Smilde Foods BV aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie noch voor schade die het gevolg is van problemen door of inherent is aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen, onderbrekingen van, fouten of vertraging in het verstekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt Smilde Foods BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Smilde Foods BV via deze website.

Smilde Foods BV is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Eventuele links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Smilde Foods BV verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site, inclusief deze disclaimer, kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Leeuwarden. Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neemt u dan contact op met: Smilde Foods BV T.a.v. Afdeling Klantenservice, Postbus 200, 8440 AE Heerenveen.

Healthy downloads Healthy links About Romi More Romi News & Contact