Het Romi Healthy Frying assortiment steunt op vier belangrijke pijlers die uitgedrukt worden door het logo: gezondheid, natuur, duurzaamheid en smaak. Onderstaande links geven u meer achtergrond informatie over het belang van deze waarden:

Voorlichtingsburo Margarine Vetten en Oliën

Nederlandse Hartstichting

Voedingscentrum

Taskforce verantwoorde vetzuursamenstelling

FNLI zichtboek verantwoorde vetzuursamenstelling

Roundtable on Sustainable Palm Oil

IMACE (International Margarine Assocation of the Countries of Europe)

Stichting Ik Kies Bewust

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Healthy downloads Healthy links About Romi More Romi News & Contact